Kabahatler Kanunu Uygulama Usul ve Esasları Belirlendi

Kabahatler Kanunu’nun bazı maddelerine ilişkin uygulama usul ve esasları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Tahsilat Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle idari para cezaları için genel usul kanunu olan Kabahatler Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğde, Kabahatler Kanunu’nun niteliği, idari yaptırım kararı ve kesinleşmesine ilişkin açıklamalara yer verildi. İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine ilişkin hususların yanı sıra idari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye, tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine, tahsilatların aktarılması, iade işlemleriyle diğer hususlara yönelik açıklamalar da düzenlemede yer aldı.

Ayrıca, genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödeneceği yerler arasına vergi daireleri de dahil edildi.

Böylece, idari para cezaları, cezayı veren idarelerin muhasebe birimlerine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, mal müdürlüklerine ve vergi dairelerine ödenebilecek.

Genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalarının vergi dairelerine de ödenmesine yönelik düzenleme sonucu, bu cezalar vergi dairelerinin veznelerinin yanında tahsile yetkili bankalara, PTT şubelerine, bunların internet bankacılığı ve uygulamalarıyla telefon bankacılığı gibi yollarla da ödenmesi imkanı getirildi.

Tebliğ 1 Haziran 2023’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir