“Sürdürülebilirlik taahhütlerini ürünlerimizle destekliyoruz”

Kompresör sanayiinde ya­rım asırlık tecrübesi bu­lunan Dalgakıran Kom­presör ve çağının teknolojisi ile geniş yelpazede projeler gerçek­leştiriyor.

Şirketin Yönetim Ku­rulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kompresör’ün bu­güne uzanan yolculuğunun 1965 yılında İstanbul Karaköy’de bu­lunan Perşembe Pazarında, 25 metre karelik küçük bir atölye dükkânında başladığını söyledi.

“Yeni bir büyüme vizyonuyla hareket ettik”

“Dalgakıran Kompresör’ün ku­rucusu olan babam Ömer Dalga­kıran’ın tüm olumsuz çevre şart­ları ve zorlu koşullara rağmen müthiş bir azim ve kararlılıkla şirketimizin temellerini attığı­nı söyleyebilirim” diyen Adnan Dalgakıran, bu dönemde başla­yan ilerlemeyle birlikte üretim kapasitesini de aşamalı olarak ar­tırdıklarını sözlerine ekledi.

Ön­ce 60 metrekare, ardından 150 metrekarelik bir atölyeye taşın­dıklarını sözlerine ekleyen Ad­nan Dalgakıran, “1980’li yıllara geldiğimizde, daha büyük hedef­lere ulaşmak ve yeni bir büyüme vizyonuyla hareket etmek üzere şirketin yönetimine ben ve kar­deşim dahil oldu. O dönemde ye­rel ve küresel pazarı gözlemledi­ğimizde, müşteri beklentilerini dinlediğimizde bazı planlarımız vardı” şeklinde konuştu.

“İhracat ile küresel ayak izimizi genişlettik”

Şirketin mevcut planlaması çerçevesinde Dalgakıran Kom­presör’ün iş hacmini büyüterek İMES’te daha büyük bir üretim alanına taşındıklarını kayde­den Adnan Dalgakıran, “Burada, bize bir süre sonra basınçlı ha­va sektöründe liderlik getirecek olan vidalı kompresör üretimi­ne başladık ve ardından yurtdı­şı pazarlara açıldık. Bu kırılım, iyi bir yükselişimizde iyi bir ivme kazandırırken, Sancaktepe’de 6 bin metrekare büyüklüğünde­ki fabrikamıza taşındık ve fark­lı tipteki basınç kompresörle­rin üretimine başladık” dedi.

Bu dönemde şirketin ihracat yaptı­ğı ülke sayısının hızla arttığına dikkat çeken Adnan Dalgakıran, Avrupa’da ve Amerika’da ofisler açtıklarını ve bununla birlikte distribütör ağını güçlendirdikle­rini belirtti. Böylelikle Dalgakı­ran Kompresör’ün küresel ayak izini genişlettiklerini kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ardından yeni bir kırılım için üretimimizi, 2020 yılında, 50 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamıza ta­şıdık” dedi.

“TİM İlk 1000 İhracatçı listesinde 8. sıraya yükseldik”

Bugün şirket olarak 130 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini payla­şan Adnan Dalgakıran, “Üretimi­mizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı İlk 1000 İhracatçı Araş­tırması’nda makine ve aksam­ları sektöründe önceki yıla göre gelişim kat ederek 8’inci sıraya yükselmiş olmanın gururu içeri­sindeyiz” ifadesini kullandı.

Ad­nan Dalgakıran sözlerine, “Müş­teri odaklı çözümlerimizi 7 gün 24 saat süren servis hizmeti kap­samında da görebiliyorsunuz. Yalnızca Türkiye’de değil faali­yet gösterdiği tüm coğrafyalar­da müşterisine yakın noktalarda her zaman ve her koşulda çözüm odaklı ve etkin çözümler ürete­rek kesintisiz kaliteli hizmet su­nuyoruz. Bu noktada müşterile­rimizin üretim proseslerinin ak­samaması veya sürekli üretim hedeflerine destek olabilmek, bi­zim için son derece kıymetli” ifa­deleriyle devam etti.

“Kompresörlerimiz sürdürülebilirlik taahhütlerini destekler nitelikte”

Küresel trendleri ve güncel uluslararası gelişmeleri yakın­dan takip ettiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, Dalgakıran Kömpresör’ü bu gelişmelere göre konumlandırdıklarını dile getir­di. Şirket olarak bu kapsamda en önem verdikleri konulardan bi­rinin küresel iklim krizi ve buna bağlı enerji tasarrufunun önem­li olarak gösteren Adnan Dalga­kıran, “Son dönemde ürettiğimiz kompresörlerin, yüksek enerji verimliliği sağlamasına ek olarak iş ortaklarımızın sürdürülebilir­lik taahhütlerini destekler nite­likte olması, bu konuyu benimse­diğimizin bir göstergesidir” diye­rek sözlerini tamamladı.

“Sektörel tecrübemiz bize rehberlik ediyor”

Dalgakıran Kompresör’ün pa­zarda farklılaşmasını sağlayan özelliklere değinen Adnan Dal­gakıran, Ar-Ge’ye verdikle­ri önemi vurguladı. Dalgakı­ran, “Türkiye’de basınçlı hava sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi kuran şirket olduk. Haliyle bizi farklı kılan unsurların başında uzun yıllardır, müşterilerimi­zin ihtiyaçları doğrultusunda ve yalnızca kendi tasarımımız olan, dayanaklı ürünler üret­memiz geliyor” dedi.

Kaizen Institue Türkiye’nin düzenledi­ği yarışmada Üretim Mükem­melliği kategorisinde Türkiye birinciliği aldıklarını kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ürünün fikir aşamasından seri üreti­minin yapılacağı aşamaya ka­dar geçen sürede farklı üretim teknolojilerini ve yalın üretim yaklaşımlarını proseslerine dahil eden, sürdürülebilirlik bakış açısı ile hem nihai tüketi­ciye kazançlar getiren hem de doğaya saygılı bir şirket nokta­sındayız. 60’ıncı yılımızı kutla­yacağımız şu günlerde sektö­rel tecrübemiz ve her zaman daha iyiyi yapma arzumuz bi­ze rehberlik ediyor” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx