Avrupa’nın Lider Ülkelerinin Tamamen Demokrasiye ve Serbest Ekonomiye Geçiş Tarihleri

Gelin bu içeriğimizde Avrupa’daki lider ülkelerin demokrasi ve serbest ekonomi yolculuğuna bir göz atalım! Bakalım kimler ne zaman demokrasiye geçmiş? Ne zaman hayatlarında serbest ekonomiyi konumlandırmaya başlamışlar? Hazırsanız bilgi dolu içeriğimize başlayalım!

1. Fransa

Fransa, 1789’daki Fransız Devrimi ile demokrasi yolunda önemli bir adım atmıştır. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, 1791′de kabul edilen Fransız Anayasası’na önsöz olarak eklendikten sonra ulusal egemenliğe dayanan bir anayasa hazırlanarak monarşinin yetkileri sınırlandırılmıştır. Serbest ekonomi ise özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiştir.

2. Almanya

Almanya, 1949’da Federal Alman Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla demokrasiye geçiş yapmıştır. Serbest ekonomi ise savaş sonrası dönemde gelişmiştir, özellikle Marshall Yardımı’nın etkisi burada çok büyüktür. Öyle ki Almanya, AB ülkeleri arasında en fazla serbest rekabetin olduğu ülkedir.

3. İsveç

İsveç, uzun bir demokrasi geleneğine sahiptir ve 20. yüzyılın başlarında tam demokrasiye ulaşmıştır. 1889 yılında İsveç Sosyal Demokrat Partisi kurulması özellikle demokrasi yolundaki en büyük adımlardan birini oluşturmuştur. Şu anda İsveç, parlamenter demokrasiye dayalı anayasal bir monarşidir. Serbest ekonomi ise İsveç sosyal devlet modeli ile bilinir.

4. İspanya

İspanya, 1975’te Franco diktatörlüğünün sona ermesiyle demokrasiye geçiş yapmıştır. Serbest ekonomi ise özellikle İspanya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı sonrasında gelişmiştir.

5. İsviçre

Uzun yıllardır demokrasi gelenekleri bulunan İsviçre tam anlamıyla 1893 yılında anayasanın olağan dışı bir şekilde doğrudan demokrasinin uygulanmasına yönelik olarak düzenlenmesiyle demokrasiye geçti. İsviçre’de serbest ekonomi özel mülkiyet, rekabet ile şekillendi.  Özellikle 19 ve 20.yüzyılda bankacılık gizliliği ve istikrarlı finansal sistem, ülkenin serbest ekonomisinin bir parçası haline geldi.

6. Norveç

Norveç, 19. yüzyılın ortalarında demokratik bir monarşi haline geldi ve serbest ekonomisi gelişti. Norveç, sosyal refah devleti uygulamaları ile bilinir.

7. Birleşik Krallık

İngiltere, demokrasinin tarihsel gelişimi bakımından erken bir örnek oluşturur. 1215 yılında Magna Carta’nın imzalanması ve 1688’de yaşanan Glorious Devrim’i gibi olaylar, İngiltere’nin demokratikleşmesine katkı sağlamıştır. Şu anda Birleşik Krallık’ta çok partili iki meclisli parlamenter demokrasiye sahip anayasal monarşi bulunmaktadır. Serbest ekonomi ise Sanayi Devrimi döneminde hızla gelişmiştir.

8. Danimarka

Danimarka, 1849’da anayasasını kabul ederek demokratik bir ülke haline geldi. Serbest ekonomisi de uzun bir geçmişe sahiptir. Danimarka’nın 1973 yılında AB üyesi olması ile serbest ekonomiye geçişi hızlanmış ve uyum sağlamaya başlamıştır.

9. İtalya

İtalya, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde demokratik bir hükümete geçiş yaptı. İtalya, 1948’de ilk kez demokratik olarak seçilen bir parlamentoya sahip oldu. Bu seçimler, ülkenin demokratikleşme sürecini pekiştirdi. Serbest ekonomi ise savaş sonrası dönemde gelişmeye başladı.

10. Avusturya

Avusturya, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde demokratikleşti. Avusturya, 1955 yılında Viyana Kongresi sonucunda bağımsızlık ve tarafsızlık garantileri aldı ve demokratik bir anayasa kabul edildi. Bu, ülkenin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesini sağladı. Serbest ekonomi ise özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx