Sürdürülebilir turizm nedir? Geleceği koruma için atılacak adımlar

Turizm, dünya genelinde milyonlarca insan için ekonomik bir canlılık kaynağıdır. Ancak aşırı turizm faaliyetleri, doğal kaynakları tüketme, çevresel etkiler ve kültürel tahribat gibi sorunlara yol açabilir. Sürdürülebilir turizm, bu sorunları ele almayı hedefleyen bir yaklaşımı temsil eder. Bu yazıda, sürdürülebilir turizmin önemi, ilkeleri ve faydaları üzerine odaklanacağız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM NEDİR?

Sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynakları koruma amacı güden bir turizm türüdür. Sürdürülebilir turizm, yerel toplulukların ekonomik kalkınmasını desteklerken, doğal çevre ve kültürel mirası korumayı hedefler. Bu yaklaşım, turizmin uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkesine dayanır.

İLKELERİ

Doğal ve Kültürel Kaynakların Korunması: Sürdürülebilir turizm, doğal çevre ve kültürel mirası korumayı amaçlar. Bu kaynakları gelecek nesillere aktarabilmek için tedbirler alır.

  • Yerel Ekonomilere Katkı: Sürdürülebilir turizm, yerel ekonomilere katkı sağlamayı hedefler. Yerel işletmeleri ve toplulukları destekler.
  • Eğitim ve Bilinçlendirme: Turistlerin ve yerel toplulukların turizmin çevresel ve kültürel etkileri hakkında eğitilmesini teşvik eder.
  • Turist Deneyimini Geliştirme: Sürdürülebilir turizm, turistlerin eşsiz deneyimler yaşamasını sağlamayı amaçlar. Bu, doğal güzellikleri ve kültürel mirası paylaşmayı içerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN FAYDALARI

  • Doğal Çevre Koruma: Sürdürülebilir turizm, doğal alanları ve biyoçeşitliliği korur.
  • Kültürel Mirasın Korunması: Yerel kültürel mirasın ve geleneklerin korunmasına katkı sağlar.
  • Yerel Ekonomik Kalkınma: Yerel işletmelere ve topluluklara ekonomik fırsatlar sunar.
  • Turist Memnuniyeti: Sürdürülebilir turizm, turistlerin daha tatmin edici ve anlamlı deneyimler yaşamasını sağlar.
  • Gelecek Nesiller İçin: Sürdürülebilir turizm, gelecek nesillere doğal ve kültürel mirası aktarır.

Sürdürülebilir turizm, turizm sektörünün geleceği için kritik bir öneme sahiptir. Doğal çevre ve kültürel mirasın korunması, yerel ekonomilerin desteklenmesi ve turistlerin tatmin edici deneyimler yaşaması için bu yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm, hem turistler hem de yerel topluluklar için uzun vadeli faydalar sağlar ve dünya genelinde turizmin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur.

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, BM Genel Kurulu’nda “sürdürülebilir turizm” temalı toplantıda şu başlıkların altını çizmişti.

Türkiye’nin ulusal sürdürülebilir turizm programı için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği anlaşması imzaladığını belirten Fisunoğlu, Türk turizm sektörünün 2030’a kadar üç aşamalı bir sertifikasyon süreci ile yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Türkiye’nin sürdürülebilirlik projeleriyle gelecek nesillere kalıcı bir miras, bozulmamış, sağlıklı bir dünya bırakmayı ve Türkiye’yi daha sürdürülebilir bir küresel turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirten Fisünoğlu, “Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak turizm kapasitemizi her şey dahil tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx